Leurs Johannes Karel – Boerin met schapen bij voederbak

380_leurs-johannes-karel

Leurs was leerling van de Academie van B.K. te Den Haag en ontving raadgevingen van onder andere Willem maris. Woonde en werkte in Den Haag en in Rijswijk, Utrecht en na 1935 in Nederlands Indie. Schilderde vooral landschappen met vee maar ook zeer goed geschilderde stads- en dorpsgezichten ziet men van zijn hand. Het Haags Gemeente Museum en Stadsmuseum Zoetermeer bezitten zijn werk.

Prijs € 1650,-

Ga terug naar: Overzicht schilders G – L