Albert Neyhuys is begonnen als historieschilder heeft Neuhuys een bepaalde invloed gehad op de artistieke en picturale ontwikkelingen in de Larense of Gooise kunst, in het bijzonder op de Gooise boereninterieurs. Door zijn opleiding aan de Antwerpse academie was hij sterk gebonden aan de romantische kunst, maar rond 1875 kwam Neuhuys onder invloed van Jacob Maris tot een gematigde impressionistische stijl. Musea: o.a Zeeuws Museum in Middelburg, Singer Museum in Laren en Rijksmuseum in Amsterdam.

Documentatie: R.K.D. Den Haag.

Albert Neuhuys
Veiling Kleykamp Den Haag 8 april 1918
Lotnummer 9 collectie A Preyer verkocht voor maar liefst fl. 3500.-

Een boerin, gekleed in een bruin jakje, warme omslag-doek,een stemmig blauw kapje op een blauwe schort voor, is gezeten bij een tafel, bezig met het schillen van de aardappelen voor het middagmaal. Onder de schouw hangt boven `t lustig brandend haardvuur, een zwart gerookte pot met water al te koken en de damp daarvan, vermengd met rook en smook van `t vuur, toovert in dit hoekje al de gezelligheid en intimiteit, welke van deze toonvolle interieurs de bekoring pleegt uit te maken. Typisch voor de landelijkheid en eenvoud dezer omgeving, is de onverstoordheid waarmee een naar binnen gedwaalde kip vlak voor de boerin haar voedsel zoekt op den grond. Breed geaquarelleerd, zeer verzorgd in den deelen waarop het aankomt, van eene voor eene waterverf teekening opmerkelijke diepte en toonvolle kracht met pittige accentjes, zooals het witte kopje op tafel, adempt deze even kloeke als fijn afgestemde aquarel schilderij heel die intieme bekoring waarin de meester der moderne Hollandsche binnenhuisschildering het beste ogenblik uitmuntten.

Prijs € 6500,-