Oosting Adriana Johanna Wilhelmina (Jeanne) Bieruma – Kastanjeplein Amsterdam

oosting_amsterdam_gr

Jeanne Oosting was een Nederlandse aquarellist, beeldhouwer, etser, graficus, lithograaf,illustrator, glasschilder, kunstschilder, tekenaar, en boekbandontwerper. Als grafisch kunstenares is zij vooral na de Tweede Wereldoorlog bekend geworden.

Zij volgde een opleiding aan de School voor Kunst en Kunstnijverheid in Haarlem, de Akademie van Beeldende Kunsten in Den Haag en de Academie de la Grande Chaumiere in Parijs.

Zij maakte onder meer ontwerpen voor boekbanden, boek- of stofomslagen, ontwerpen voor glas-in-lood, exlibrissen, postzegels en vervaardigde kunstwerken met als onderwerp, bomen, interieurs, landschappen, berglandschappen, portretten, zelfportretten, figuurvoorstellingen, stadsgezichten, stillevens, bloemstillevens, vruchtenstillevens, en tuinen.

Zij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij won een bronzen medaille op de wereldtentoonstelling van 1937 te Parijs; de schildersprijs van Friesland in 1943 en een eerste internationale vredesprijs en de Arti-medaille in 1971.

Zij was lid van Pulchri Studio, Arti et Amicitiae in Amsterdam , en de Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK) (vanaf april 1927), de Hollandse Aquarellisten Kring, en de Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunsten De Grafische.

In 1970 stelde zij financiële middelen beschikbaar voor de inrichting van de Jeanne Oosting Prijs, die elk jaar twee oeuvreprijzen uitreikt aan kunstschilders die werken in figuratieve stijl. Sinds 1994 wordt deze prijsuitreiking voortgezet door de Jeanne Oosting Stichting.[1]

 Verkocht

Ga terug naar: Overzicht schilders M-S