Jan Gerard Smits wordt ook wel gerekend tot de tweede generatie schilders van de Haagse School. Hij was een leerling van de romantische schilder Salomon Verveer en schilderde, evenals zijn leermeester, vooral stads- en dorpsgezichten. Ook komen er boerenerven met figuren en vee in zijn oeuvre voor. Musea: Haags Gemeente-museum en het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam.

Prijs € 2750,-