Nicolaas Martinus Wijdoogen was werkzaam van 1824 tot 1852 in Amsterdam. Schilder van rivier en zeegezichten. Vervaardigde ook enkele bloemstukken en stillevens. Tentoonstelling te Amsterdam, Groningen en Kampen. Museum Fodor Amsterdam bezit werk van zijn hand.