Wijngaerdt van, A.J. – Huiswaarts naar een lange dag

Leerling van J. de Meijer,vormde zich verder zelf. Maakte studiereizen naar Duitsland en België.Schilderde voornamelijk landschappen. Tentoonstellingen van zijn werk werden gehouden te Amsterdam, Rotterdam, en Den Haag. Diverse musea hebben werk van hem, waaronder het museum Haus Koekoek te Kleef.

Prijs € 3500,-

Ga terug naar: Overzicht schilders T-Z