Nat van der Willem – Zilverkonijn met 2 jongen

Hendrik van der Nat

Willem van der Nat behoorde tot de groep Leidse schilders waartoe ook Ch. van der Windt, C. Vreedenburgh en A.J. van Driesten behoorden. Hoewel hij het grootste deel van zijn oeuvre in de eerste drie decennia van deze eeuw schilderde, borduurde hij voort op de principes van het Haags impressionisme. Zijn landschappen en boereninterieurs zijn spontane, stemmingsvolle impressies. Ook maakte hij ingetogen stillevens. Van der Nat oogstte tijdens zijn leven met zijn werk veel succes en hij had kopers tot ver buiten onze landsgrenzen. Musea: Haags Gemeentemuseum en het Kröller-Müller Museum in Otterlo.

Ga terug naar: Overzicht schilders M-S